การเลือกรุ่นเลนส์โปรเกรสซีฟ

เลนส์แต่ละยี่ห้อ จะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ซึ่งทางร้านจะไม่เจาะจงว่าต้องเป็นยี่ห้อไหน เราขอสรุปทุกๆ ยี่ห้อแบ่งเป็น 5 ระดับ

คือ Basic-Good-Better-Best-Perfect โดยแต่ละรุ่นก็จะมีเทคโนโลยีในตัวเลนส์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเราแยกง่ายๆ ด้วยมุมมองความกว้างของภาพ ดังนี้

 

BASIC

     >> จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นใช้เลนส์โปรเกรสซีฟ แต่ไม่อยากจ่ายมาก และมีสายตาไม่ซับซ้อน สายตายาวไม่เกิน +1.50D 

     >> ในภาพนี้จะจำลองมุมมองที่ได้ ในกรณีสายตามองไกลปกติ แต่มีสายตายาว +1.00D 

    >> ราคาโดยประมาณ 4,700-6,000฿

 

GOOD

     >> จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นใช้เลนส์โปรเกรสซีฟ และต้องการแบบใช้ได้นาน มุมมองธรรมชาติ รุ่นนี้จะมีมุมมองกว้างกว่าเลนส์โปรเกรสซีฟแบบ Basic สายตายาวไม่เกิน +1.75D 

     >> ในภาพนี้จะจำลองมุมมองที่ได้ ในกรณีสายตามองไกลปกติ แต่มีสายตายาว +1.00D 

    >> ราคาโดยประมาณ 9,000-10,000฿

 

BETTER

     >> จะเหมาะกับผู้ที่เคยใช้เลนส์โปรเกรสซีฟ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือใช้เป็นอันที่ 2 รุ่นนี้จะมีมุมมองกว้างกว่าเลนส์โปรเกรสซีฟแบบ Good สายตายาวไม่เกิน +2.00D 

     >> เหมาะกับผู้ที่มี PD ที่น้อยกว่า 60mm หรือ มากกว่า 65mm 

     >> เหมาะกับผู้ที่มีสายตาเอียงมากกว่า -1.00D

     >> ในภาพนี้จะจำลองมุมมองที่ได้ ในกรณีสายตามองไกลปกติ แต่มีสายตายาว +1.00D 

    >> ราคาโดยประมาณ 12,000-16,000฿

 

BEST

     >> จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการมุมมองของภาพกว้างๆ และธรรมชาติ ภาพบิดเบือนน้อย รุ่นนี้จะมีมุมมองกว้างกว่าเลนส์โปรเกรสซีฟแบบ Better สายตายาวไม่เกิน +2.25D 

     >> เหมาะกับผู้ที่มีสายตาสั้นมากกว่า -7.00D

     >> เหมาะกับผู้ที่มีสายตาเอียงมากกว่า -1.50D

     >> ในภาพนี้จะจำลองมุมมองที่ได้ ในกรณีสายตามองไกลปกติ แต่มีสายตายาว +1.00D 

    >> ราคาโดยประมาณ 20,000-23,000฿

 

PERFECT

     >> จะเหมาะกับผู้ที่เป็น Perfectionist คือต้องการภาพแบบสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งเลนส์ในกลุ่มนี้จะเป็นเลนส์เฉพาะบุคคล มีความจำเพาะสูง ต้องสั่งเลนส์แบบซับซ้อน สามารถออกแบบได้ตามผู้ใช้

     >> เหมาะกับทุกค่าสายตา

     >> เหมาะกับผู้ที่มีสายตาเอียงมากกว่า -2.00D

     >> ในภาพนี้จะจำลองมุมมองที่ได้ ในกรณีสายตามองไกลปกติ แต่มีสายตายาว +1.00D 

    >> ราคาโดยประมาณ 27,000-57,000฿

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *