**

คลินิกแว่นตาออร่า

เป็นคลินิกเฉพาะทางด้านสายตาและระบบการมองเห็นของมนุษย์  ให้บริการตรวจและวินิจฉัย ปัญหาด้านการมองเห็น ทั้งปัญหาด้านสายตา ปัญหาด้านกล้ามเนื้อตาและการรวมภาพ ปัญหาด้านสุขภาพตา โดยนักทัศนมาตร (Doctor of optometry) ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะจากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมจัดจำหน่าย แว่นสายตา แว่นกันแดด เลนส์สัมผัส เลนส์สายตา เลนส์เฉพาะทาง เลนส์ควบคุมสายตาสั้น เลนส์อเนกประสงค์มองได้ทุกระยะ คุณภาพสูงจากแบรนด์ชั้นนำ

  • เป็นคลินิกสายตา ที่ให้บริการตรวจวัดและวินิจฉัยปัญหาการมองเห็นครบทั้ง 3 ระบบ ทั้งการตรวจหาค่าสายตาอย่างละเอียด ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อตา ตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น พร้อมให้การรักษาในกรณีที่พบความผิดปกติด้านสายตาและกล้ามเนื้อตา และส่งต่อให้รับการรักษากับจักษุแพทย์กรณีพบปัญหาด้านสุขภาพตา/โรคตา
  • ให้บริการตรวจทุกขั้นตอนโดย นักทัศนมาตร(Optometrist) ที่ผ่านการสอบใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะจากกระทรวงสาธารณสุข
  • ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และคุณภาพสูงที่สุดในการตรวจทุกขั้นตอน

นักทัศนมาตร (Optometrist)

นักทัศนมาตร (Optometrist) คือ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสายตาและระบบการมองเห็นของมนุษย์ ศึกษาเฉพาะทางด้านระบบการมองเห็นในสาขา “Doctor of Optometry,O.D.” (เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี) ซึ่งในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีบุคลากรในด้าน Optometrist มาร่วม 100 ปีแล้ว โดยทำหน้าที่เป็น Primary Health Care ในการตรวจความผิดปกติเกี่ยวกับตา พร้อมทำการรักษาปัญหาด้านสายตาและความผิดปกติของกล้ามเนื้อตาเป็นหลัก และส่งต่อคนไข้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพตา/โรคตาให้กับจักษุแพทย์ (ophthalmologist) ทำการรักษาต่อไป ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของจักษุแพทย์ได้อย่างมาก

โดยในประเทศไทย สาขาทัศนมาตรศาสตร์ (Doctor of Optometry,O.D.) ได้เข้ามาเปิดสอนในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2545 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งในปัจจุบัน (พ.ศ.2557) มีบุคลากรที่จบการศึกษาด้านทัศนมาตร และผ่านการสอบใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะจากกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 100 คน ในประเทศไทย

อรวรรณ สว่างรัศมีจันทร์

นักทัศนมาตร

ตำแหน่ง :

  • Refractionist @TRSC
  • Progressive lens consultant@Rodenstock asia
  • Optometrist @TCEC

การมองเห็นที่ดีเกิดจากการทำงานที่ปกติของ 3 ระบบ

สายตาที่ปกติ

สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง ส่งผลต่อความคมชัดของภาพ อาจทำให้เห็นภาพเบลอ ภาพซ้อน มองภาพไม่คมชัด อาจเป็นในระยะไกลหรือระยะใกล้ หรือทั้งไกลและใกล้ก็ได้ แล้วแต่กรณี

กล้ามเนื้อตาที่แข็งแรง

กล้ามเนื้อตามีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของตา และทำให้ตาทั้ง2ข้างมองเห็นภาพเป็นภาพเดียวกัน หากเกิดความผิดปกติ มักมีอาการ มองภาพชัดได้ไม่นาน มองภาพซักพักภาพจะเริ่มเบลอ เริ่มเห็นภาพซ้อน อ่านหนังสือได้ไม่ทน มีอาการไม่สบายตา ปวดตา ปวดหัว เป็นได้ทั้งในระยะไกล และระยะใกล้

สุขภาพตาที่ดี

โรคทางตาหลายๆโรค ส่งผลให้มองเห็นผิดปกติได้ เช่น ตาแห้ง ต้อกระจก หรือในโรคที่ร้ายแรงอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นไปอย่างถาวรได้ เช่น เบาหวานขึ้นตา ต้อหิน เป็นต้น

เมื่อตรวจครบทั้ง 3 ระบบแล้ว ก็จะทำการสรุปผลการตรวจ และวินิจฉัยสาเหตุความผิดปกติของการมองเห็นและแนวทางในการรักษาให้ท่านได้ทราบต่อไป หากท่านมีปัญหาในเรื่องของสายตา ทางคลินิกจะแนะนำเลนส์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันของท่านมากที่สุด พร้อมให้ทดลองใช้งานค่าสายตาจริง ในสถานการณ์จริงเช่น เดินลงบันได อ่านหนังสือ ดูทีวี เล่นโทรศัพท์ ใช้คอมพิวเตอร์  และให้ท่านได้สัมผัสกับเลนส์จริงสีจริงหลากหลายยี่ห้อชั้นนำ เช่น Hoya, Rodenstock, Essilor, Nikon, Ziess พร้อมชุดทดลองเลนส์ Progressive เพื่อให้ท่านทดลองการใช้งานในสถานการณ์จริง