วิธีการดูแลและรักษาเลนส์

วิธีการดูแลและรักษาเลนส์

ในการดูแลรักษากรอบแว่นตาและเลนส์นั้น มีขั้นตอนและวิธีการดูแลรักษาดังนี้

  1. ใช้น้ำอุ่นล้างเลนส์และกรอบแว่น
  2. ใช้น้ำยาล้างจานที่เจือจาง (ผสมน้ำ) ถูบนตัวแว่นเพื่อขจัดคราบมันต่างๆ 
    ** ห้ามใช้น้ำยาล้างจานบีบโดยตรงใส่บนเลนส์แว่นตา **
  3. ล้างน้ำยาออกด้วยน้ำอุ่นให้สะอาด
  4. ใช้ผ้าเช็ดแว่นเช็ดให้แห้ง

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *