3 ปัจจัยที่มีผลต่อเลนส์โปรเกรสซีฟ

 

ถาม: ทำไมเลนส์โปรเกรสซีฟต้องมีหลายรุ่นตั้งแต่หลักพันไปยันหลักแสน????
ตอบ: เพราะปัญหาสายตาของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน

โดยแยกเป็น 3 ปัจจัยหลักๆ คือ

1. “ค่าสายตา”
เนื่องจากค่าสายตาจะไปมีผลกับเรื่องของ Base curve หรือเข้าใจง่ายๆ คือแม่พิมพ์ ซึ่งในทางของเลนส์จะมีกฏว่า Base curve 1 จะเหมาะกับเพียงค่าสายตา 1 เท่านั้น ซึ่งในทางการผลิตจะทำได้ยากมากที่จะสต๊อก base curve ไว้ทุกๆค่าสายตา จึงทำให้คนที่สายตายากๆ เช่นคนที่มีสายตาเอียง จะได้มุมมองไม่เท่ากับคนที่ไม่มีสายตาเอียง
อีกประเด็นนึงในเรื่องของค่าสายตาก็คือ การที่สายตา 2 ข้างต่างกันมากๆ เช่น ข้างนึง -2.00 อีกข้าง +1.00 ก็มีผลต่อมุมมองเช่นกัน

2. “ค่า PD” หรือ ระยะห่างระหว่างรูม่านตาทั้ง 2 ข้าง 
ค่านี้ถือว่าสำคัญมากๆเพราะจะไปมีผลต่อการเหลือบ ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีค่ากลางๆอยู่คือข้างละ 32 mm ถ้าค่ามากกว่าหรือน้อยกว่านี้มุมมองที่ได้ก็จะเปลี่ยนไป หรือในคนไข้บางคนมี PD ที่ไม่เท่ากัน เช่นข้างนึง 33 อีกข้าง 29 ก็มีผลเช่นกัน

3. “ค่าพารามิเตอร์”

คือค่าต่างๆ ของแว่น เช่น ความเท ความโค้ง ระยะห่างระหว่างตากับแว่น ค่าพวกนี้ก็มีผลกับมุมมองเช่นกัน เช่น ในกรณีที่สายตาเดียวกัน PD เท่ากัน คนเลือกแว่นแบนจะได้มุมมองที่ดีกว่าคนเลือกแว่นโค้งๆ
บริษัทผู้ผลิตเลนส์ก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยออกแบบรุ่นเลนส์ให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานมากที่สุด อีกทั้งยังมีการเพิ่ม option ต่างๆเข้าไปในตัวเลนส์ เช่น เลนส์เปลี่ยนสี,เลนส์ย่อบาง,เลนส์ป้องกันแสงสีฟ้า และแบบ Full option จึงทำให้เลนส์มีตั้งแต่ราคาหลักพัน ไปจนถึงหลักแสน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *