เลนส์โปรเกรสซีฟคืออะไร?

เลนส์โปรเกรสซีฟคืออะไร?

  • เลนส์โปรเกรสซีฟนี้จะเหมาะกับคนที่อายุมากกว่า 38 ปีขึ้นไป เนื่องจากผู้ที่มีอายุ 38  ปีขึ้นไปนั้นมักจะมีปัญหาเรื่องสายตายาวตามวัย (Presbyopia) ทำให้เริ่มมองใกล้ไม่ชัด ต้องยืดแขนออกไปมากขึ้นเรื่อยๆ มองใกล้นานๆ เริ่มล้าตา ปวดตา
  • ในคนที่สายตาสั้น จะมีอาการมองใกล้ไม่ชัด และเมื่อใส่แว่นสายตาสั้นอยู่ จะสังเกตุว่าถอดแว่น หรือมองลอดแว่นจะมองใกล้ได้ดีกว่า
  • ในคนที่สายตาปกติ จะมีอาการมองใกล้ไม่ชัด ต้องยืดแขนออกไปเมื่อต้องการมองใกล้
  • ในคนสายตายาว แต่กำเนิด จะเริ่มมองใกล้ไม่ชัด และ มองไกลไม่ชัด

วิธีแก้ปัญหามี 3 วิธีก็คือ…

1. ใช้แว่น 2 อัน คือ แว่นสำหรับมองไกล 1 อัน และแว่นสำหรับมองใกล้ 1 อัน ข้อดีคือ ได้ภาพที่กว้าง ราคาประหยัด แต่ข้อเสียคือ ต้องถอดเแว่นเข้า-ออก เสียบุคคลิก ไม่ตอบโจทย์กับผู้ที่ใช้สายตาทั้งวัน

2. เลนส์สองชั้น คือแว่นที่มีครึ่งวงกลมอยู่ด้านล่าง ข้อดีคือ มองได้ทั้งไกลและใกล้ แต่ข้อเสียคือ ความคมชัดในระยะกลางหาย ตัวเลนส์ทำให้ดูแก่ ไม่สวยงาม

3. เลนส์โปรเกรสซีฟ หรือ เลนส์ไร้รอยต่อ คือเลนส์ที่สามารถมองได้ ทุกๆระยะ ไม่ว่าจะเป็นไกล กลาง ใกล้ ข้อดีคือ เหมาะกับคนที่ต้องการใช้สายตาทั้งวัน คนที่ไม่อยากแก่ ข้อเสียคือ ต้องใช้เวลาปรับตัว ราคาสูงกว่าเลนส์ทั่วไป และต้องตรวจกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเลนส์โปรเกรสซีฟเท่านั้น

4. เมื่อมีปัญหาสายตายาว จะเริ่มมองระยะใกล้ (ประมาณ 40 cm) ไม่ชัดทั้งที่เดิมเคยอ่านชัดเจนมาก่อนหรือ จะชัดต่อเมื่อต้องพยายามเพ่งมากขึ้นและมักเกิดอาการไม่สบายตาหรือทำงานหรืออ่านหนังสือได้ไม่นานเท่าเดิม ล้าง่ายขึ้น

5. จะมองได้ชัดขึ้นถ้ายื่นมือถอยห่างออกจากระยะเดิมที่เคยอ่านได้ออกไปอีก

6. หากเป็นมีสายตาสั้นอยู่เดิม จะต้องถอดแว่นตาออกถึงจะมองใกล้ชัดเจน

อาการของสายตายาวตามวัย

ดวงตาของคนเราเปรียบเสมือนกับกล้องถ่ายรูป คือสามารถ zoom in และ zoom out ให้ชัดได้ที่ไกลและใกล้ได้ เหมือนกับเลนส์ของกล้องถ่ายรูป แต่ตาเราจะมีระบบประสาทอัตโนมัติเป็นผู้ควบคุมการปรับ focus นี้ โดยเวลามองใกล้ระบบประสาทจะส่งคำสั่งมายังกล้ามเนื้อมัดเล็กๆในลูกตาเรา ซึ่งอยู่รอบๆเลนส์ตาและทำให้เลนส์ในลูกตาเราโป่งออกเพิ่มกำลังเหมือนเลนส์นูนทำให้มองใกล้ได้ และมีการคลายตัวลงเมื่อมองไกล

 

เมื่อเราอายุมากขึ้นจนถึงวัย 40 ปี (ในช่วงหลังช่วงอายุ 37-39 ก็พบเจอบ่อยครั้ง) กล้ามเนื้อตามัดเล็กๆที่อยู่รอบๆเลนส์ตาของเรา (Ciliary muscles) จะเริ่มมีการเสื่อมสภาพลงตามวัย และเลนส์ตาก็แข็งขึ้น ทำให้เราไม่สามารถเพิ่มกำลังของเลนส์ให้เป็นโป่งออกเพื่อมองใกล้ เราจึงต้องเริ่มพึ่งพาแว่นสายตายาว ซึ่งจะเป็นเลนส์นูน (มีกำลังเป็นบวก) มาใช้เพื่อให้มองใกล้ได้ดี เหมือนช่วยเราในยามที่เรา ไม่สามารถเพ่งเองจนทำเลนส์ให้โป่งออกเองได้แล้ว สายตายาวตาอายุจะเกิดเฉพาะเวลาเรามองใกล้เท่านั้น มองไกลเรายังมองได้ปกติเหมือนเดิม เพราะมองไกลเราไม่ได้ต้องใช้กล้ามเนื้อนี้เพ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *