by orraoptometrist 2020-10-05 18:35:12

นักทัศนมาตร หรือ หมอสายตา

(Optometrist)

คือใคร ? 

    นักทัศนมาตร หรือ หมอสายตา คือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสายตา และระบบการมองเห็นของมนุษย์ โดยศึกษาเฉพาะทางด้านระบบการมองเห็นในสาขา “ Doctor of Optometry,O.D.” ( เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 6ปี )

    ซึ่งในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีบุคลากรในด้าน Optometrist มาร่วม 100 ปีแล้ว โดยทำหน้าที่เป็น Primary Health Care ในการตรวจความผิดปกติเกี่ยวกับตา

    พร้อมทำการรักษาปัญหาด้านสายตาและความผิดปกติของกล้ามเนื้อตาเป็นหลัก โดยใช้อุปกรณ์ เช่นแว่นตา หรือ คอนแทคเลนส์ในการรักษา

และส่งต่อคนไข้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพตา/โรคตาให้กับจักษุแพทย์ ( Ophthalmologist ) ทำการรักษาต่อไป ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของจักษุแพทย์ได้อย่างมาก

นักทัศนมาตร หรือ หมอสายตา
ทำหน้าที่อะไร?
 • คัดกรองและตรวจความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตา
 • ตรวจวินิจฉัยระบบการมองเห็น
 • แก้ไขและป้องกันปัญหาสายตา และความผิดปกติของกล้ามเนื้อตา
 • ให้ความรู้ในการดูแลสายตาอย่างถูกต้อง

    โดยนักทัศนมาตร จะต้องจบหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต (Doctor of Optometry) หลักสูตร 6 ปี และต้องผ่านการสอบเพื่อรับหนังสืออนุญาติให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรจากกระทรวงสาธารณสุข

หนังสืออนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์

     นักทัศนมาตร หรือ หมอสายตาต้องเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อต่อหนังสืออนุญาติทุกๆ 2 ปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการตรวจสายตาที่ถูกต้องแม่นยำจากนักทัศนมาตร รวมไปถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทุกครั้ง

ความแตกต่างของ
นักทัศนมาตร จักษุแพทย์ และช่างแว่น 
 • นักทัศนมาตร (Optometrist) หรือ หมอสายตา  จะเชี่ยวชาญด้านการตรวจวัดสายตาและสุขภาพตาเบื้องต้น หรือการฝึกกล้ามเนื้อตา โดยใช้แว่นตาเป็นอุปกรณ์หลักในการรักษา
 • จักษุแพทย์ (Ophthalmologist) จะเชี่ยวชาญเรื่องการตรวจโรคและการรักษาโรคของดวงตา โดยรักษาด้วยวิธีการให้ยา ใช้แสงเลเซอร์ หรือการผ่าตัด
 • ช่างแว่น (Optician) จะมีความเชี่ยวชาญด้านการตัดเลนส์เข้ากรอบแว่น หรือการฝนเลนส์ที่แม่นยำ

  ถ้าหากใครกำลัง มองหาร้านตัดแว่นที่มีนักทัศนมาตร ทางคลินิกออร่าเรามีบริการครบจบในที่เดียวเลยค่ะ

    คลินิกแว่นตาออร่า เป็นคลินิกเฉพาะทางด้านสายตาและระบบการมองเห็นของมนุษย์  ให้บริการตรวจและวินิจฉัย ปัญหาด้านการมองเห็น ทั้งปัญหาด้านสายตา ปัญหาด้านกล้ามเนื้อตาและการรวมภาพ ปัญหาด้านสุขภาพตา โดยนักทัศนมาตร (Doctor of optometry) ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะจากกระทรวงสาธารณสุข

    พร้อมจัดจำหน่าย แว่นสายตา แว่นกันแดด เลนส์สัมผัส เลนส์สายตา เลนส์เฉพาะทาง เลนส์ควบคุมสายตาสั้น เลนส์อเนกประสงค์มองได้ทุกระยะ คุณภาพสูงจากแบรนด์ชั้นนำ

ขั้นตอนการตรวจสายตา

ของนักทัศนมาตร หรือ หมอสายตา

    การตรวจสายตาของที่นี่จะแตกต่างจากที่อื่นโดยเน้นองค์ประกอบการมองเห็นที่ดีที่สุดหลักๆ 3 อย่าง คือ 

1. Refraction :  คือ การตรวจหาความผิดปกติของสายตา ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความผิดปกติในการมองเห็น

2. Binocular vision :  คือ การตรวจหาความผิดปกติของการทำงานร่วมกันของตาทั้ง 2  ข้าง

3. Ocular health :  คือ การตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นเพื่อให้การมองเห็นสมบูรณ์ที่สุด

about 1orraee

ORRA บริการตรวจสายตา

อย่างละเอียดรวม 6 ขั้นตอน

รายละเอียดดังนี้

1. การซักประวัติ (Patient History)  

    หมอสายตาจะทำการถามประวัติการตัดแว่นสายตา และการใช้แว่น ประวัติการมองเห็น ประวัติการใช้สายตา รวมไปถึงประวัติสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการมองเห็น

    เพื่อประเมินสาเหตุที่ส่งผลต่อการมองเห็นในเบื้องต้น และความต้องการในการใช้แว่น งานอดิเรกที่ทำประจำ หรือจำนวนชั่วโมงในการใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือทำเอกสาร 

    เพราะข้อมูลทั้งหมดนี้มีความสำคัญในการตัดแว่นเลนส์โปรเกรสซีฟให้มีประสิทธิภาพอย่างมาก

ขั้นตอนการตรวจสายตา ตัดแว่นโปรเกรสซีฟ ร้านตัดแว่น ใกล้ฉัน ตั้งอยู่ที่รามคำแหง ลาดพร้าว เชี่ยวชาญเลนส์โปรเกรสซีฟ

#ร้านตัดแว่นใกล้ฉัน #ร้านตัดแว่นสายตาใกล้ฉัน #ร้านแว่นใกล้ฉัน #แว่นตาใกล้ฉัน

2. ตรวจการทำงานของตาเบื้องต้น

(Preliminary Evaluation)

    หมอสายตาจะทำการตรวจการทำงานของตาเบื้องต้นดังนี้..

 • ตรวจลานสายตาเบื้องต้น (Visual Fields) ทดสอบพื้นที่การมองเห็นและมุมมองของภาพ
 • ตรวจการเคลื่อนไหวของตา (Visions Test) ทดสอบความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวของตาทั้ง 2 ข้างทั้ง 8 ทิศทาง
 • ตรวจตาเข/ ตาเหล่เบื้องต้น (Cover Test) ทดสอบสภาวะตาเข/ ตาเหล่
 • ตรวจตาบอดสี (Color Test) ทดสอบความสามารถในการแยกแยะสี เพื่อตรวจสอบภาวะการมองเห็นสีบกพร่อง
 • ตรวจการเพ่งระยะใกล้ (Near point of accommodation) ทดสอบความสามารถในการเพ่งเมื่อมองในระยะใกล้

ขั้นตอนการตรวจสายตา ตัดแว่นโปรเกรสซีฟ ร้านตัดแว่น ใกล้ฉัน ตั้งอยู่ที่รามคำแหง ลาดพร้าว เชี่ยวชาญเลนส์โปรเกรสซีฟ

#ร้านตัดแว่นใกล้ฉัน #ร้านตัดแว่นสายตาใกล้ฉัน #ร้านแว่นใกล้ฉัน #แว่นตาใกล้ฉัน

3.  ตรวจหาความผิดปกติของสายตา

(Refraction)

    หมอสายตาจะตรวจหาความผิดปกติของสายตา ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความผิดปกติในการมองเห็น ด้วยเครื่อง Phoropter ที่มีความละเอียดสูง โดยมีขั้นตอนการตรวจดังนี้

 • ตรวจความสามารถในการมองเห็นของตาแต่ละข้าง ทั้งระยะไกลและใกล้ (Visual Acuity) 

 • แยกแยะความผิดปกติของการมองเห็น ว่าเกิดจากปัญหาสายตาหรือสุขภาพตาด้วย Pinhole Test 

 • ตรวจหาค่าสายตาสั้น-สายตายาว-สายตาเอียงเบื้องต้นด้วย Digital phoropter by Topcon และ  Digital phoropter by Essilor

 • ตรวจหาค่าสายตาสั้น-สายตายาว-สายตาเอียงอย่างละเอียด ด้วยกระบวนการ Subjective Refraction 

 • ตรวจหาค่าสายตายาวตามวัยในขณะมองใกล้ด้วย BCC (Addition) 

 • จำลองการใช้งานค่าสายตาในสภาวะจริงเพื่อความคมชัดและความสบายตาด้วย Magnon trial lens set 

 • จำลองการใช้งเลนส์โปรเกรสซีฟในสภาวะจริงเพื่อความคมชัดและความสบายตาด้วย Progressive trial lens set by Rodenstock, Hoya, Nikon, Essilor

ขั้นตอนการตรวจสายตา ตัดแว่นโปรเกรสซีฟ ร้านตัดแว่น ใกล้ฉัน ตั้งอยู่ที่รามคำแหง ลาดพร้าว เชี่ยวชาญเลนส์โปรเกรสซีฟ

#ร้านตัดแว่นใกล้ฉัน #ร้านตัดแว่นสายตาใกล้ฉัน #ร้านแว่นใกล้ฉัน #แว่นตาใกล้ฉัน

4.  การตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น

(Ocular health)

    หมอสายตาจะทำการตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น ด้วย Ophthalmoscope by Welch Allyn ใช้เพื่อตรวจหาความผิดปกติของจอรับภาพ (retina) และ ประสาทตา(optic nerve) เพราะถ้าอวัยวะส่วนนี้มีความผิดปกติ การมองเห็นอาจไม่สมบูรณ์ 

    และ DNEye® Scanner by Rodenstock  ใช้เพื่อตรวจวัดสรีระของดวงตา เพื่อนำไปคำนวณสร้างเลนส์ และเพื่อตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นดังนี้ 

 • แผนภูมิความโค้งกระจกตา ( Cornea Topography )
 • ความลึกของโพรง Anterior Chamber
 • อิทธิพลต่อค่าสายตาของเลนส์ตา
 • ความยาวลูกตา
 • วัดค่าความดันตา 

ขั้นตอนการตรวจสายตา ตัดแว่นโปรเกรสซีฟ ร้านตัดแว่น ใกล้ฉัน ตั้งอยู่ที่รามคำแหง ลาดพร้าว เชี่ยวชาญเลนส์โปรเกรสซีฟ

#ร้านตัดแว่นใกล้ฉัน #ร้านตัดแว่นสายตาใกล้ฉัน #ร้านแว่นใกล้ฉัน #แว่นตาใกล้ฉัน

5. สรุปผล และ ให้คำแนะนำการรักษา   (Doctor consult)

    ในการตัดแว่นสายตาแต่ละครั้ง จะให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการรักษาพร้อมทั้งอธิบายปัญหาการมองเห็นโดยหมอสายตา (Doctor of Optometry) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะจากกระทรวงสาธารณสุข

    โดยหมอสายตาจะเป็นผู้ลองเลนส์โปรเกรสซีฟให้คุณ ช่วยเลือกแว่นให้เหมาะสม วัดจุดประกอบแว่น และสอนใช้ด้วยตัวเอง เรียกว่า ORRA ให้หมอสายตาของเราดูแลท่านทุกขั้นตอน เพื่อให้คุณได้เลนส์โปรเกรสซีฟที่ดีที่สุดจากเรา

6. วัดจุดประกอบของแว่น ( Fitting)

    ขั้นตอนนี้มีความสำคัญมากๆในการตัดแว่นสายตาแต่ละครั้ง ไม่แพ้การตรวจวัดสายตาให้แม่นยำเลยค่ะ หมอสายตาจะเป็นผู้วัดจุดประกอบด้วย

 • PDmeter by Essilor
 • 3D video measurement with ImpressionIST®     
 • TRUEVIEW i by HOYA

ขั้นตอนการตรวจสายตา ตัดแว่นโปรเกรสซีฟ ร้านตัดแว่น ใกล้ฉัน ตั้งอยู่ที่รามคำแหง ลาดพร้าว เชี่ยวชาญเลนส์โปรเกรสซีฟ

#ร้านตัดแว่นใกล้ฉัน #ร้านตัดแว่นสายตาใกล้ฉัน #ร้านแว่นใกล้ฉัน #แว่นตาใกล้ฉัน

    ซึ่ง 6 ขั้นตอนที่กล่าวมานี้เราจะใช้เวลาประมาณ 45-60 นาที และดูแลทุกขั้นตอนโดย หมอสายตา (Doctor of Optometry)

 

ทำไมต้องตัดเลนส์โปรเกรสซีฟ
ที่....ORRA

เลนส์โปรเกรสซีฟ ตรวจสายตา

เพราะ....ORRA ใส่ใจในรายละเอียด

 • เรามีนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์  โดย เราตัดเลนส์โปรเกรสซีฟมาแล้วมากกว่า 15,000 คู่ ทำให้คุณได้แว่นที่ชัดสบายตาและใช้งานได้จริง 100%
 • เรามีเลนส์โปรเกรสซีฟทุกยี่ห้อ ให้คุณได้ทดลองก่อนตัดสินใจซื้อ ทำให้คุณได้ลองว่าคุณสามารถใส่เลนส์โปรเกรสซีฟได้จริง ๆ หรือไม่

 • เรา มีห้องสำหรับทดลองเลนส์โปรเกรสซีฟโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถทดลองดู TV,ทดลองใช้คอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะ(PC) และ Notebook, ตีกอล์ฟ,หรือทดลองเข้าครัว  เพื่อให้เกิดความเคยชินกับการใช้เลนส์โปรเกรสซีฟ

ห้องลองเลนส์โปรเกรสซีฟ

 • เรามี เครื่องมือตรวจสายตาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่นำเข้าจากเยอรมัน,ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น  ทำให้คุณได้แว่นที่มีความแม่นยำสูง โดยเครื่องมือตรวจของเรามีมูลค่ารวมมากกว่า 10 ล้านบาท

เลนส์โปรเกรสซีฟ เครืองมือตรวจ

 • เรามีกรอบแว่นแบรนด์เนมมากกว่า 2,000 แบบ ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีให้คุณลองใส่แบบไม่หวง และมีพนักงานช่วยเลือกตามรูปหน้าของคุณ ทำให้คุณได้แว่นที่เหมาะกับใบหน้าคุณที่สุด "หมดกังวลว่าใส่แว่นแล้วจะดูแก่ "

คลิกชมกรอบแว่นที่นี่ค่ะ

 • เราช่วยคุณแบ่งเบาภาระด้วยบริการผ่อน 0% 10 เดือนแบบไม่ชาร์จเพิ่ม
 • เรามีที่จอดรถให้คุณได้จอดสะดวกสบาย

🔎 หากคุณกำลังมองหาร้านตัดเลนส์โปรเกรสซีฟดีๆ สักร้าน เราขอแนะนำคลินิกแว่นตาออร่า ศูนย์เลนส์โปรเกรสซีฟ  ของเราค่ะ

    เพราะเรามีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวัดเลนส์โปรเกรสซีฟโดยตรง รวมถึงเครื่องมือสำหรับเลนส์โปรเกรสซีฟโดยเฉพาะที่ได้มาตรฐานระดับชั้นนำ

    โดยช่วง Covid-19 แบบนี้แต่ละขั้นตอนจะมีการวัดแบบ Private เพื่อลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และตรวจด้วยความละเอียด เพื่อให้เกิดความแม่นยำ

    👉🏻 หากต้องการทราบว่าเรามีบริการตรวจสายตาอย่างละเอียดด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง สามารถคลิกที่นี่ค่ะ

✍🏻 ขั้นตอนการตรวจสายตาที่ ORRA

🔥 โปรโมชั่น เลนส์โปรเกรสซีฟ

เลนส์โปรเกรสซีฟ โปรโมชั่น

🔥 ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเลนส์โปรเกรสซีฟทุกแบรนด์ เริ่มต้นที่ 6,990฿ ค่ะ แบรนด์และรุ่นตามนี้เลยค่ะ...

✅ Nikon รุ่น Presio first

✅ Hoya รุ่น Dynamic summit

✅ Essilor รุ่น Essentials active

✅ Zeiss รุ่น Light D 

🔥🔥 ถ้าลูกค้าจองตรวจใน line@ ลดเพิ่มอีก 1,000฿ เหลือ 5,990฿ และมีสิทธิ์ซื้อกรอบแว่น Titanium ในราคา 2,000฿ จากราคาปกติ 5,990฿

📝 Review จากลูกค้าของเรา

✏️ เลนส์โปรเกรสซีฟ คืออะไร

ฉบับเข้าใจง่าย 

👓  เราใช้อะไร

ตัดแว่นโปรเกรสซีฟ...ให้คุณ 

✍🏻 บทความที่เกี่ยวข้อง :

✍🏻 สนใจสอบถามได้ที่ :

☎️: 02-064-6665062-651-2365

LINE@@orra-od  (ใส่เครื่องหมาย @นำหน้า)

Facebookorraoptometrist

mceu_98233751611601895255435.gif

 

นักทัศนมาตร (Optometrist) คือใคร

by orraoptometrist 2020-10-05 18:35:12

บทความอื่นๆ

by orraoptometrist

2020-10-05 18:52:33

 เลนส์โปรเกรสซีฟ VS การทำเลสิก แตกต่างกันอย่างไร      ในกลุ่มคนที่มีอายุ 38 ปีขึ้นไป จะมีปัญหาสาย

by Orra

2022-01-18 20:24:26

How to…เลือกกรอบแว่น ให้เหมาะกับการใช้งานจริงๆ     สำหรับท่านที่กำลังมีแผนจะตัดแว่นใหม่ ก่อนจะไปเลือก

by orraoptometrist

2021-07-30 21:45:24

10 อันดับ 🏆  เลนส์โปรเกรสซีฟ ขายดีที่ ORRA   ยี่ห้อไหนดี ? รุ่นไหนดี ? พร้อมราคา ?       &

orra%20web


คลินิกเฉพาะทางตรวจโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตร

ที่อยู่

Address: 388/91 Chic Home Office ซ.รามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) พลับพลา วังทองหลาง กทม. 10310
Tel: 02-064-6665062-651-2365
Line ID: @orra-od
Open: Monday-Sunday 11.00-20.00

ติดต่อโซเซียล

line

Copyright © 2020 orraoptometrist all rights reserved.