by Orra 2022-03-15 20:54:27

 เลนส์โปรเกรสซีฟ Hoya

    Hoya คือบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น  มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นอยู่ตลอดจนถึงปัจจุบัน

    จนทำให้ผลิตภัณฑ์เลนส์แว่นตาของบริษัทโฮยา ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพในการผลิตจากร้านแว่นตาทั่วโลก  

    วันนี้ ORRA จึงรวบรวมเลนส์โปรเกรสซีฟของค่าย Hoya มารีวิวค่ะ เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้น 

เริ่มจากรุ่นแรกก่อนเลยนะคะ ชื่อรุ่นว่า....

Hoyalux Dynamic

    เลนส์ตระกูล Dynamic ใช้เทคโนโลยีการขัดเลนส์แบบ Back surface freeform  ไม่เหมือนกับเลนส์โปรเกรสซีฟแบบดั้งเดิมทั่วไป

    จึงทำให้เกิดพื้นผิวแบบโปรเกรสซีฟ (ไร้รอยต่อ) อยู่ที่ด้านหลังของเลนส์ทำให้ผู้สวมใส่มีลานสายตาที่กว้างยิ่งขึ้น เพราะขัดได้ละเอียดขึ้น 

    โดยเลนส์ตระกูล Dynamic จะมีอยู่ 2 รุ่นคือ Summit และ Premium

เปรียบเทียบความกว้างของเลนส์โปรเกรสซีฟ

แบบมาตรฐาน / Summit / Premium

✍🏻 ประโยชน์ที่ผู้สวมใส่จะได้รับ :

✅ การวางตำแหน่งศีรษะสำหรับงานระยะใกล้เป็นธรรมชาติทำให้มองใกล้ได้ง่ายกว่าเลนส์โปรเกรสซีฟมาตรฐาน

✅  มีโครงสร้างเลนส์สองแบบ สำหรับความต้องการการมองเห็นที่แตกต่างกัน

✅ ได้ลานสายตาที่กว้างกว่าเลนส์โปรเกรสซีฟที่ขัดแบบ convensional

Hoyalux Lifestyle

    จากการวิจัยพบว่าผู้สวมใส่เลนส์โปรเกรสซีฟกว่า 70% ต้องการให้นำ lifestyle หรือกิจกรรมประจำวัน มามีส่วนร่วมในการออกแบบเลนส์โปรเกรสซีฟสำหรับพวกเขา 

    ทาง Hoya จึงคิดค้นเลนส์โปรเกรสซีฟ ที่ออกแบบตาม  lifestyle เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

    โดยเลนส์ตระกูล Lifestyle จะมีอยู่ 2 รุ่นคือ Balansis และ Lifestyle 3

1. Lifestyle Balansis

    เหมาะสำหรับผู้สวมใส่เลนส์โปรเกรสซีฟครั้งแรก  เลนส์โปรเกรสซีฟรุ่นนี้จะช่วยให้สามารถปรับตัวได้ง่ายและให้ความสบายตาในทุกๆระยะการมอง

    เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเลนส์โปรเกรสซีฟที่มีความนุ่นนวล  สบายตา  สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันและช่วยลดภาพสั่นไหว  ซึ่งมักเกิดขึ้นกับผู้สวมใส่เลนส์โปรเกรสซีฟได้อีกด้วย

เปรียบเทียบความกว้างของเลนส์โปรเกรสซีฟ

รุ่น Dynamic / Balansis

2.  Lifestyle 3

   เลนส์โปรเกรสซีฟรุ่นนี้มีการออกแบบโครงสร้างเพื่อรองรับค่าสายตาที่ค่อนข้างสูง เช่น ค่าสายตาสั้นเยอะ เอียงเยอะ ยาวเยอะ หรือคนที่มีค่าสายตาของดวงตาทั้ง 2 ข้างต่างกัน

    มีการออกแบบโดยการไล่ค่าสายตาให้เหมาะสมกับดวงตาแต่ล่ะข้าง เพื่อให้ได้ความคมชัดทุกระดับการมอง และนำค่าสายตาทั้งสองข้องมาคำนวณร่วมกันเพื่อให้เกิดมุมมองที่สบายตาจากการใช้งานร่วมกันทั้งสองตา 

Lifestyle 3 มีโครงสร้างหลากหลายให้เลือกใช้ตามลักษณะการใช้งาน

    ในยุคปัจจุบันคนเรามี lifestyle และการทำกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น ทาง Hoya จึงได้มีการพัฒนาโครงสร้างของเลนส์โปรเกรสซีพเลนส์ให้มีความหลากหลายที่มากขึ้น

    สามารถเลือกปรับ parameter หรือค่าเฉพาะบุคคล ได้มากขึ้นตามลักษณะการใช้งาน โดยในรุ่น Lifestyle 3 จะมีแบ่งเป็น 3 Type นั่นคือ...

  1. Indoor :  เป็นโครงสร้าง ที่เน้นระยะกลางและใกล้เป็นหลัก ไม่เน้นระยะไกล

  2. Urban : เป็นโครงสร้าง ที่เน้นทุกระยะพอๆกัน ไม่มีเน้นกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษ

  3. Outdoor : เป็นโครงสร้าง ที่เน้นระยะการมองไกล และระยะกลางเป็นหลัก ระยะใกล้ไม่ค่อยเยอะ

✍🏻 ประโยชน์ที่ผู้สวมใส่จะได้รับ :

✅ ลดการบิดเบือนด้านข้างของภาพ ด้วยการขัดเลนส์แบบทั้งสองด้าน

✅  นำเรื่องการเลือกกรอบแว่นตาแบบต่าง ๆ และพารามิเตอร์ของกรอบแว่นตาอันทันสมัยเข้าไปร่วมในการออกแบบเลนส์

✅ การออกแบบเลนส์โปรเกรสซีฟที่เหมาะสมกับความต้องการทาง lifestyle  ทั่วไปของผู้สวมใส่ ทำให้ได้เลนส์ที่ตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด

Hoyalux Mystyle

      เลนส์โปรเกรสซีฟรุ่นนี้จะสั่งตัดแบบเฉพาะบุคคล เหมือนกับการตัดสูท เพราะต้องตัดตามค่าเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลจริงๆ

    ไม่ว่าจะเป็นค่าความเทหน้าแว่น ค่าความโค้งของแว่น รวมไปถึงค่าความห่างจากหน้าแว่น โดยค่าเหล่านี้จะมีผลกับมุมมองความกว้างของเลนส์โปรเกรสซีฟทั้งสิ้น

    และจะทำการวิคราะห์ค่าสายตา ประกอบกับ lifestyle และประสบการณ์การสวมใส่ในอดีตของคุณ

    เพื่อให้คุณรับรู้ถึงความแตกต่างของระยะการมองเห็นได้ดีขึ้น และเพิ่มระดับความสามารถในการมองเห็นให้มากที่สุด

   ซึ่งมีการออกแบบเลนส์โปรเกรสซีฟให้เหมาะกับกิจกรรมที่แตกต่างกัน โดยมีการออกแบบเพื่อรองรับรูปแบบการมองเห็นตามลักษณะของแต่ละบุคคล

   จึงมีการออกแบบโครงสร้างเลนส์ตามกิจกรรมตามระยะเด่นที่ใช้งาน ได้แก่...

✍🏻 ประโยชน์ที่ผู้สวมใส่จะได้รับ :

✅ มีการคำนวณโครงสร้างของเลนส์โปรเกรสซีฟอย่างแม่นยำ เพื่อให้มีความคมชัดทุกมุมมองและสบายตาเมื่อสวมใส่   

✅ มีการคำนวณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมองในระยะใกล้ ให้มองได้ง่ายและไม่หลอกตา 

✅ ออกแบบเพื่อให้มีความสมดุลระหว่างมุมมองของภาพจากทั้งสองตา เพื่อนำมาประมวลผลรวมกันให้กลายเป็นภาพเดียวได้อย่างสมดุล ลดอาการล้าตา

✅ มีมุมมองของภาพที่เพิ่มขึ้น ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนโซนจากมองไกลมายังมองใกล้ได้อย่างนุ่มนวล  ลดอาการวูบวาบได้เป็นอย่างดี

✅ ออกแบบเลนส์ให้มีมิติความชัดลึกของการเปลี่ยนค่าสายตาในแต่ล่ะระยะมีการปรับแต่งตามไลฟ์สไตล์ของผู้ส่วมใส่ 

✅ ออกแบบเลนส์ให้เข้าได้กับแว่นหลากหลายทรง โดยจะมีการคำนวนจากกรอบแว่นเมื่อสวมใส่อยู่บนหน้าว่าตำแหน่งอยู่บนหน้าแบบไหนที่จะให้มุมมองที่มองเห็นผ่านออกมารู้สึกสบายตาที่สุด เพื่อให้ผู้สวมใส่ทุกท่านได้ประสบการณ์ในการใช้งานกับโปรเกรสซีฟที่มีความเสถียร

สรุป : จุดเด่นของเลนส์โปรเกรสซีฟ รุ่นนี้คือ สามารถเลือก profile ได้ 5 แบบ ได้แก่ Modern, Adventure, Stable, Detail, Expert  โดยพิจารณาจากพฤติกรรมประจำวันของแต่ละท่าน เช่น ขับรถเยอะจะเหมาะกับ Modern หรือ ใช้โทรศัพท์มือถือเยอะก็จะเหมาะกับ Expert

    และถ้าท่านมีสายตาสั้นหรือสายตาเอียงสูงๆ เลนส์โปรเกรสซีฟ รุ่นนี้ตอบโจทย์ได้เลยค่ะ เพราะเทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปในตัวเลนส์นี้ ทำให้ภาพบิดเบือนค่อนข้างต่ำ

    จุดเด่น ของเลนส์โปรเกรสซีฟ HOYA ที่สำคัญคือ "การเคลือบผิวเลนส์" เรียกได้ว่า ทนที่สุดกว่าทุกแบรนด์เลยก็ว่าได้ สำหรับท่านที่ชอบเลนส์ทนๆ แนะนำ Hoya ค่ะ

    ไม่ว่าจะเป็นรังสี UV จากดวงอาทิตย์หรือแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์ดิจิตอล แหล่งกำเนิดแสงเหล่านี้อาจทำให้ดวงตาของคุณเสียหายหรือทำให้เกิดอาการปวดตาได้ ปัจจัยอื่น ๆ เช่นรอยขีดข่วนและคราบสกปรกบนเลนส์อาจทำให้การมองเห็นลดลง 

✍🏻 ประโยชน์ที่ผู้สวมใส่จะได้รับ :

✅ ยืดอายุการใช้งานเลนส์ของคุณ

✅ ให้การมองเห็นที่ชัดเจนและผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นด้วยการลดแสงจ้า

✅ ปกป้องไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนจากอุบัติเหตุ

✅ ทำความสะอาดได้ง่ายเนื่องจากมีชั้นเคลือบป้องกันน้ำ คราบไขมัน สิ่งสกปรกและฝุ่น

🔥 โปรโมชั่น เลนส์โปรเกรสซีฟ

เลนส์โปรเกรสซีฟ โปรโมชั่น

🔥 ตอนนี้เรามี โปรโมชั่นเลนส์โปรเกรสซีฟ  HOYA เริ่มต้นที่ 6,990฿ ค่ะ

✅ Hoya รุ่น Dynamic summit

🔥 ถ้าลูกค้าจองตรวจใน line@ ลดเพิ่มอีก 1,000฿ เหลือ 5,990฿ และมีสิทธิ์ซื้อกรอบแว่น Titanium ในราคา 2,000฿ จากราคาปกติ 5,990฿

📝 Review จากลูกค้าของเรา

✏️ เลนส์โปรเกรสซีฟ คืออะไร

ฉบับเข้าใจง่าย 

✍🏻 บทความที่เกี่ยวข้อง :

✍🏻 สนใจสอบถามได้ที่ :

☎️: 02-064-6665062-651-2365

LINE@@orra-od  (ใส่เครื่องหมาย @นำหน้า)

Facebookorraoptometrist

mceu_98233751611601895255435.gif

 

 

 
รีวิว เลนส์โปรเกรสซีฟ Hoya

by Orra 2022-03-15 20:54:27

บทความอื่นๆ

by orraoptometrist

2020-10-05 19:21:12

สายตายาวตามอายุ ปัญหาที่คนวัย 40 ต้องเจอ        สำหรับคนที่อายุเข้าวัยเลข 4 มักเจอกับปัญหาสายตายาว

by orraoptometrist

2020-10-05 18:52:33

 เลนส์โปรเกรสซีฟ VS การทำเลสิก แตกต่างกันอย่างไร      ในกลุ่มคนที่มีอายุ 38 ปีขึ้นไป จะมีปัญหาสาย

by orraoptometrist

2020-10-05 18:27:36

✅ ข้อดี ของการใช้เลนส์โปรเกรสซีฟ      เลนส์โปรเกรสซีฟเป็นเลนส์ที่เหมาะกับคนที่อายุมากกว่า 38 ปีขึ้นไปท

orra%20web


คลินิกเฉพาะทางตรวจโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตร

ที่อยู่

Address: 388/91 Chic Home Office ซ.รามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) พลับพลา วังทองหลาง กทม. 10310
Tel: 02-064-6665062-651-2365
Line ID: @orra-od
Open: Monday-Sunday 11.00-20.00

ติดต่อโซเซียล

line

Copyright © 2020 orraoptometrist all rights reserved.